Karachi ki garmi se pareshan hain? To pohancho Ajmeri Dil Bahar Lassi
*/