'Team control nahi kar raha yeh Babar Azam bika hoa hai'