Ab Karachi main bhi mily ga apko Khargosh, Batakh, Batair, Shuttar Murg khane ko?
*/